Program Details for Matki Mela and Palav

chaliha-Sahib-2011-Mela - Newspaper cutting
Phonetic Translation Om Shri Ganeshaya Namah Lal Ja Pyara Sabhai Chao Jhulelal Jeko Chavando Jhulelal Tahinja Theenda Bera Paar Har Saal Jiyan hin saal pin Ulhasnagar 5 mein puj Lal Sai Daryah Shah (Chalihey Sahib) jo Melo Sika, Shrada and Babke saan Malhayo Vendo. Puj Chalihe Sahib Je Virta Jo Arambh Mangalwar 26 July 2011 […]
Continue reading →