Archives for 

Information

Cheti Chand Joon Wadayun

Cheti Chand 2014
Ayo Lal sabhai Chavo Jhulelal. Sabni khey Puj Chaliha Sahib Trust, Ulhasnagar-5 paran Cheti Chand Joon Lakh Lakh Wadhayun… 1-April-2014. Sabni khey wenti ahe ta pahinjo Naye saal jee shruaat Jhulelal Sain Jo Darshan Kare Shroo Kanda. Jhulelal Ji Jyot Jagayun, Sindhi Boli Ji Shaan Wadhayun…
Continue reading →

Program Details for Matki Mela and Palav

chaliha-Sahib-2011-Mela - Newspaper cutting
Phonetic Translation Om Shri Ganeshaya Namah Lal Ja Pyara Sabhai Chao Jhulelal Jeko Chavando Jhulelal Tahinja Theenda Bera Paar Har Saal Jiyan hin saal pin Ulhasnagar 5 mein puj Lal Sai Daryah Shah (Chalihey Sahib) jo Melo Sika, Shrada and Babke saan Malhayo Vendo. Puj Chalihe Sahib Je Virta Jo Arambh Mangalwar 26 July 2011 […]
Continue reading →